چگونه به انسان شجاعتر تبدیل شویم؟

ناملایمات همیشه همراه موفقیت هستند هربار بخواهیم قدمی به جلو برداریم موانع ومشکلات بر سر راهمان قرار میگیرند. برای همین باید شجاع بود و نترسید.

برای تبدیل شدن به انسان شجاعتر باید:

1)به درون خود بنگرید نه بیرون .

2)به رغم ناملایمات کارهای درست انجام دهید.

3)برداشتن قدمهای کوچک شجاعت.

زندگی مردم زمانی تغییر می کند که کاری راکه همه روزه انجام می دهند تغییربدهند...
منبع : کارآفرینان شریف صنعت(ثبت 1656) |چگونه به انسان شجاعتر تبدیل شویم؟
برچسب ها : شجاعتر ,انسان ,انسان شجاعتر ,تبدیل شویم؟ ,شجاعتر تبدیل ,شجاعتر تبدیل شویم؟ ,انسان شجاعتر تبدیل