1. به طور مرتب با همتایان تان ملاقات داشته باشید.

2. ارزیابی SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها) را در مورد خود انجام دهید.

3. اهداف خود را تعیین کنید.

4. در مورد هر کاری که انجام می دهید قانون MISER (ادغام کردن، بهبود بخشیدن، ساده کردن، حذف کردن و کاهش دادن) را به کار برید.

5. بهترین را فدای بهتر نکنید.

منبع: دانش مدیریت

پرومود باترا

 

منبع : کارآفرینان شریف صنعت(ثبت 1656) |زیرکانه تر کار کردن شامل مفهوم زیر است
برچسب ها :